Sullivan Township

8138 Hts. Ravenna Road Ravenna, MI 49451

Tony G. Mabrito, Township Supervisor

Tom Jasick

Donald Selig

“Butch” Michelli